Leader 2021

A Hortobágyi Mintaprogram

A Tájértékekre alapozott szelíd térségfejlesztés – Hortobágy Mintaprogram a Hortobágy LEADER Közhasznú Egyesület működési területének 11 települését érintette (Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos).

A program főbb céljai:

  • a vizsgálati terület települési értéktárainak és egyeditájérték-katasztereinekelkészítése, harmonizálása, felülvizsgálata közösségi tájérték-gyűjtés keretében;
  • új módszerek kidolgozása a tájértékek helyi közösségek részvételéveltörténő felmérésére, különös tekintettel a fiatal korosztályok bevonására;
  • zöldút-hálózat tervezéseés kialakítása a tájértékek fenntartható módon, a helyi közösségek részvételével történő hasznosítására, valamint a tájértékek helyi identitásban betöltött szerepének növelésére, s ezzel a tájértékek megőrzésének elősegítése;
  • a tájértékek és a zöldút-hálózat bemutatása tájséták alkalmával, a táji örökség helyi identitásbanbetöltött szerepének, a helyi lakosság tájhoz való kötődésének növelése érdekében; .
  • a Hortobágyi LEADER HACS fejlesztési területén lévő fejlesztési irányok feltérképezéséhez és a Helyi Fejlesztési Stratégia célkitűzéseinek megfogalmazásához direkt módon való hozzájárulás.

A program megvalósítási ideje (2015. augusztus 1. – szeptember 30.) között a tájértékfelmérő szakemberek az érintett 11 településen összesen 560 egyedi tájértéket rögzítettek. A tájérték felmérés érdekében összesen 39 egységnapot töltöttek a terepen (alkalmanként 1-3 felmérővel számolva), és körülbelül ugyanennyi időt vett igénybe az adatok feldolgozása is.

A 11 település és a LEADER Egyesület által augusztus-szeptember hónapokban a mintaprogram munkatársai 6 települési vagy térségi fesztiválon, rendezvényen jelentek meg információs anyagokkal, gyermekfoglalkozásokkal. Konferenciákon és a LEADER Egyesület elnökségi ülésein összesen 5 alkalommal, míg az egyes településeken előkészítő tárgyalások, szervezés és kommunikáció céljából általánosan településenként 2-3 alkalommal vettek részt. Tájséták a két hónap alatt 8 alkalommal zajlottak különböző helyszíneken, bevonva és a tájértékek ismeretére és megóvására motiválva a helyi közösség tagjait. Szintén 8 alkalommal szerveztünk fórumot a tájsétákhoz kapcsolódóan, melyeken elértük az adott települési közösségek legaktívabb tagjait, akik a program továbbviteléhez elengedhetetlen helyi kulcsszerepet betölthetik. Összességében a személyes megjelenések, foglalkozások, tájséták és szakmai előadások során közel 1000 (nagyobb rendezvényeken több ezer) emberhez jutott el információ a térségben zajló mintaprogramról, így a térség tájértékeiről és a helyi közösségek elengedhetetlen szerepvállalásáról.

A Mintaprogram kommunikációja elsősorban a közösségi média felületén (Facebook/Hortobágy Kincsei Zöldút) zajlott. A Hortobágy Kincsei Zöldút Facebook oldalt 2015. augusztus 12-én indítottuk útjára. Az oldalon különböző témakörökben közzétett posztokkal szeptember 27. napjáig 21 662 összes egyedi felhasználói elérést tudtunk elérni, az összes megjelenés száma pedig 43 513 volt az adott időszakban.

A Mintaprogram lehetőséget biztosított a Herman Ottó Intézet által képviselt közösségi tájérték-gyűjtési módszertanának gyakorlati bemutatására is. Az Intézettel együttműködve a mintaprogram valóban olyan példaértékű kezdeményezés volt, amely jó gyakorlatként szerepelhet más térségek közösségi kezdeményezéseinek támogatásához is.

 

Kapcsolódó linkek:

http://www.hortobagyileader.hu/program-leiras/

 

http://www.hortobagyileader.hu/felmert-tajertekek/